[1]
G. Pinilla Bermúdez, C. Cruz B, y J. Navarrete O, Diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, NOVA, vol. 18, n.º 35, pp. 35-41, sep. 2020.